ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒๑๔ อัตรา ระยะเวลา ๓๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ประกวดราคา
| ผู้เขียนข่าว Salinee Suksawat | อ่านข่าวทั้งหมด 71 ครั้ง