มฟล. เชิญร่วมกิจกรรมปลูกพรรณไม้ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 22 ปี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 22 ปี สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ และศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ) ขอเชิญชวน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร มฟล. และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมปลูกพรรณไม้ ในโครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ดิน” ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 8.30-12.00 น.  ณ สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ :  qrgo.page.link/SprhD หรือตาม QR Code ในภาพ เริ่มลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเวลา 08.30-9.00 น. ณ อาคารสำนักงานสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลากิจกรรม

การแต่งกาย : เสื้อสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย: อุปกรณ์กันแดดและกันฝน เช่น หมวก เสื้อคลุม ร่ม เป็นต้น

ในกรณีที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาประจำตัวมาด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5391-6471

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1063 ครั้ง
โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา