มฟล. เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมจัดแสดงนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานนำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา และประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา จากนั้นเป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 25 รูป ที่บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี ก่อนประกอบพิธีวางพานพุ่ม ที่บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดแสดงนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประกอบด้วยส่วนแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ หน่วยงานต่างๆ ที่ทรงจัดตั้งขึ้น รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะนำพระราชปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน” ของพระองค์ท่านมาเป็นหลักยึดมั่นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การจัดตั้งมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีนางสาวพรพิสุทธิ์ ฤศุภร รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตร ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชมนิทรรศการ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมพิธีเข้าชมเป็นจำนวนมาก

    

 |   |  ส่วนประชาสัมพันธ์  |  1158 ครั้ง