มฟล.ต้อนรับ นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์และนวัตกรรมสังคม ได้ให้การต้อนรับ นายฮิโรชิ  มัทสึโมะโตะ (Mr.Hiroshi Matsumoto) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้หารือความร่วมมือระหว่างกัน ณ ห้องรับรอง อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
.
รองอธิการบดี ได้กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีบันทึกลงนามข้อตกลงกว่า 19 สถาบัน นำไปสู่กิจกรรมความร่วมมือหลากหลาย อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การวิจัยร่วม หลักสูตรร่วม หลักสูตรสองปริญญา และโครงการความร่วมมือกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) 
.
ด้าน Mr. Hiroshi Matsumoto กล่าวแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวาระที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 จาก Times Higher Education (THE) และชื่นชมการบริหารจัดการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID 19 ได้อย่างดี จาการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Blended Learning และมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านต่างๆ 
.
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเล็งเห็นความสำคัญของการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสาร จึงจะเพิ่มจำนวนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นในอนาคต แต่เนื่องจากจำนวนอาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอ จากการหารือในครั้งนี้ The Consulate General of Japan in Chiang Mai จึงเห็นชอบการทำความร่วมมือเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 82 ครั้ง