นักวิจัยฝรั่งเศสเยือน มฟล. ภายใต้โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2560 Assoc. Prof. Dr. Thomas KARBOWIAK จาก AgroSup Dijon-Universite’ de Bourgogne, Dijon ประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางมาเยือนสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อหารือและขยายความร่วมมือระหว่างสองสถาบันภายใต้โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2559-2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน เป็นหัวหน้าโครงการ

ที่มา: สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 531 ครั้ง