มฟล.ต้อนรับ รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

 เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้ให้การต้อนรับ ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายพร้อมสำหรับความร่วมมือต่างๆ โดยผลการหารือ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือแลกเปลี่ยนวิชาการ

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 494 ครั้ง