16 พ.ย. นี้ ขอเชิญร่วมเปิดห้องอ่านหนังสือ พื้นที่รวมตัวแห่งใหม่ของชาว มฟล. พร้อมพบปะพูดคุยกับ นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ เริ่มเวลา 13.00 ณ ห้องอ่านหนังสือ M-Square

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจกับ "นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์" นักข่าว/คอลัมนิสต์/ผู้ดำเนินรายการ ในงานส่งมอบ "ห้องอ่านหนังสือ Coworking space" พื้นที่รวมตัวแห่งใหม่ของชาว มฟล. ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย. 2560 เริ่มเวลา 13.00 น. ณ ห้องอ่านหนังสือ (หน้า Singha Park Cafe) อาคาร M-Square

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 870 ครั้ง
นักศึกษา