มฟล.ขอเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมสร้าง ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีภารกิจผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้แนวความคิด ให้ตรงกับความต้องการชุมชน มีจิตใจรักผูกพันและต้องการปฏิบัติงานอยู่ในชุมชน และเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความจำเป็นต้องสร้างศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติของนักศึกษา และดำเนินการวิจัยด้านต่างๆ ไปพร้อมกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภูมิภาคใกล้เคียง รวมถึงเตรียมพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อไป

ทั้งนี้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง พร้อมขยายเป็น 800 เตียงในอนาคต และประกอบไปด้วย ห้องผ่าตัดมาตรฐาน 20 ห้อง ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินขนาดใหญ่ บริการตรวจโรคทั่วไปครบทุกสาขา ห้องบริการรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา และบริการอื่นที่จำเป็น ทั้งยังมีบริการด้านทันตกรรมที่ทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมสร้าง ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’จังหวัดเชียงราย และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ่านการบริจาคเพื่อสบทบทุน

 • บัญชีรับบริจาค ชื่อบัญชี สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 672-011303-1
  • ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 035-3-57408-6
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 507-293565-5
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 303-1-38973-3
  • ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020229832272
  • ธนาคารกรุงไทย
   • เลขบัญชี 842-0-39356-8
   • E-wallet 006117335765372

ทั้งนี้ในการโอนเงินเข้าบัญชี กรุณานำส่งข้อมูลการบริจาคเงิน พร้อมสำเนาใบส่งเงินธนาคารเพื่อออกใบเสร็จมาที่ นางสาวพนมพร โพธิวงค์ โทรศัพท์ 053-916-084 โทรสาร 053-916-099 โปรดระบุ ชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยออกใบเสร็จในนาม โดยเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้สองเท่าตามกฎหมาย

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 10243 ครั้ง