มฟล. ร่วมกับ สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสหประชาชาติให้นักศึกษาและเยาวชนในเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมองค์การระหว่างประเทศและสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย (UN) ร่วมกับ ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดโครงการกรมองค์การระหว่างประเทศและสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทยสัญจร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสหประชาชาติแก่เยาวชนและประชาชนในจังหวัดเชียงราย ณ ห้อง 302 อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5) มฟล. โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ นายมานพ เมฆประยูรทอง อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย พร้อมด้วย นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วมในการบรรยายพิเศษครั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี มฟล. ให้การต้อนรับ

การบรรยายครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาททางการทูตของไทยในรูปแบบของการเจรจาต่อรองแบบพหุภาคี การบรรยายยังมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มความตระหนักของสาธารณชนเกี่ยวกับข้อดีของการเป็นสมาชิกสหประชาชาติโดยมีการนำเสนอผลงานที่น่าสนใจในหัวข้อต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสหประชาชาติ บทบาทที่สร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีโลก การเจรจาพหุภาคีภายใต้สามเสาหลักของสหประชาชาติ และโอกาสในการทำงานสำหรับนักศึกษานานาชาติ

นเรื่องของบทบาทและความคิดสร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีโลก นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กล่าวว่า มีคนไทยจำนวนมากที่มีบทบาทสำคัญในองค์การสหประชาชาติ เช่น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

นอกจากนี้นายมานพ เมฆประยูรทอง อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ยังได้กล่าวว่าประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในภูมิภาคเอเชีย และได้มีการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ทั่วโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งภาคเกษตรและภาคธุรกิจ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติประเทศไทยสามารถแบ่งปันมุมมองในการป้องกันความขัดแย้งและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศในเรื่องต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งประเทศไทยสามารถเพิ่มสวัสดิการทางเศรษฐกิจและสังคมโดยการร่วมมือและร่วมกิจกรรมขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางภูมิภาคของระบบสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ดังนั้นกรุงเทพฯ จึงกลายเป็น "เจนีวา ออฟ เอเชีย" อีกด้วย

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 363 ครั้ง