มฟล.ต้อนรับมิตรภาพจากเวียดนาม ดูงานแพทย์แผนไทย – งานด้านสมุนไพรครบวงจร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (10 มีนาคม 2560) รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ต้อนรับ นายประจวบ ไชยสาส์น ในโอกาสเยือน มฟล. ในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพไทย – เวียดนาม พร้อมด้วยคณะ ได้แก่ นายเหวียน บุย ไทย อุปนายก และนายฟาม วัน ตัม กรรมการ จากสมาคมมิตรภาพเวียดนาม – ไทย จังหวัดเหงะอาน เวียดนาม ตามที่ทางสมาคมจากเวียดนามมีแนวความคิดที่จะมีโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทางด้านการแพทย์แผนเวียดนาม ที่ใช้ทั้งวิทยาการและการนำพืชสมุนไพรของเวียดนามมาใช้เพื่อประโยชน์ในการบำบัดรักษา จึงได้เลือกเดินทางมายังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเยี่ยมชมโครงการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสวนสมุนไพรหรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ พร้อมพบปะหารือเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันต่อไปทั้งการแลกเปลี่ยนวิชาการและบุคลากร โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมให้การต้อนรับดังกล่าว

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 415 ครั้ง