MFii ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (มฟล.) ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ในโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์นำความรู้ความสามารถของตนเองนำไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาศักยภาพในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) อาคาร I-Park
โทรศัพท์ 053-917014

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 1501 ครั้ง