ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hugel Toxin 50 Unit จำนวน ๑๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง