มฟล. ตั้งจุดรับหน้ากากอนมัยใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างปลอดภัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ตั้งจุดรวบรวมหน้ากากอนามัยใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างปลอดภัย เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 จึงทำให้มีการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งหน้ากากใช้แล้วนั้นหากถูกทิ้งปะปนไปกับขยะมูลฝอยทั่วไปก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงกับพนักงานเก็บขนขยะของเทศบาล อบต.หรือหมู่บ้าน ดังนั้นทางโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้ร่วมกับศูนย์วิจัยระบบเศรษฐฏิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ (CEWT) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทำโครงการติดตั้งจุดรวบรวมหน้ากากอนามัยใช้แล้วเป็นการชั่วคราว เพื่อให้นักศึกษาและพนักงานสามารถนำมาทิ้งเพื่อนำไปกำจัดอย่างปลอดภัย

ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัย CEWT มฟล. และอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า จุดรวบรวมหน้ากากอนามัยใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างปลอดภัย ณ ปัจจุบันจัดวางชั่วคราวที่ลานจอดรถหน้าพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ข้างหอพักนานาชาติ) เป็นถังขยะสีส้มซึ่งจะเป็นสีที่สื่อถึงขยะอันตราย การทิ้งหน้ากากอันตรายที่ถูกต้องจะต้องอยู่ใส่อยู่ในถุงหรือภาชนะบรรจุที่มิดชิดแล้วเท่านั้น ไม่ให้ทิ้งหน้ากากแต่ละชิ้นโดยตรง เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค หน้ากากใช้แล้วที่รวบรวมได้จะมีเจ้าหน้าที่ของโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อมาเก็บขนไปกำจัดด้วยการเผาอย่างปลอดภัยต่อไป เนื่องจากจะไม่มีการคัดแยกขยะที่รวบรวมได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ขอความร่วมมือไม่นำขยะประเภทอื่นมาทิ้งในถังนี้โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ทางโครงการฯ​ ได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้บริการระหว่างเวลาราชการ

โรงงานกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปัจจุบันให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย การทิ้งหน้ากาอนามัยใช้แล้วและขยะติดเชื้อประเภทอื่นอย่างปลอดภัยในพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดสามารถดำเนินการได้โดยรวบรวมผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลประจำอำเภอ เพื่อให้ขนส่งมากำจัดอย่างปลอดภัยด้วยการเผาทำลาย

  • 1980 ครั้ง
  • #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ #CEWT