มฟล. ผนึกกำลังภาคีร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พื้นที่จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ SDG03 SDG10 SDG11 ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ผนึกกำลังภาคีร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พื้นที่จังหวัดเชียงราย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน) และสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยสำหรับบุคลากรและประชาชนทั่วไป เมื่อทางมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“ในระหว่างการรอวัคซีนทางมหาวิทยาลัยโดย ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ U2T ได้ลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนในการรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ลงทะเบียนรับวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในพื้นที่ตำบลนางแล ตำบลท่าสุด ตำบลแม่ข้าวต้ม โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลและปลัดอำเภอในการปูพรมเดินเท้าเคาะประตูบ้านประชาชนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนว่ามีผลดีอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงการดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ พร้อมทั้งการดูแลสุขภาพใจของตนเองและคนในครอบครัวโดย มฟล. จะลงพื้นที่รณรงค์ไปจนกว่าประชาชนในจังหวัดเชียงรายได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง เพื่อที่ทุกคนสามารถผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดีร่วมกัน ” อธิการบดี มฟล. กล่าว

  • 1777 ครั้ง
  • #MFU Wellness Center #ศูนย์บริการวิชาการ #U2T MFU