อธิการบดี มฟล. รับมอบเงินบริจาค 23 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รับมอบเงินบริจาคจาก นายประเสริฐ – นางทัศนีย์ พุ่งกุมาร จำนวน 23,000,000 บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน) เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ หรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 515 ครั้ง