รพ. ศูนย์การแพทย์ มฟล. รับมอบชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน จาก ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และชมรมแม่บ้านตำรวจจังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: medical-กิจกรรมศูนย์การแพทย์ มฟล. ข่าวเด่น

      เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 อาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส รักษาการแทน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. คุณประชิด ศราธพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. และ อาจารย์ นพ.ศุภกิจ คูธารทอง เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของจาก ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และชมรมแม่บ้านตำรวจจังหวัดเชียงราย ได้บริจาคชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน อาหารและน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.

 |   |  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  617 ครั้ง