นักศึกษา มฟล. ร่วมกิจกรรม ‘Virtual AIMS Student Forum 2021’ จัดโดย Universiti Taknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเชีย พร้อมรับหลายรางวัล

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า นักศึกษา มฟล. ระดับปริญญาตรีจำนวน 7 คน ได้รับคัดเลือกให้เป็น MFU SDGs Ambassadors เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Virtual AIMS Student Forum 2021: Theme SDG and I Impact, Inclusion and Innovation จัดโดย Universiti Taknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเชีย ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2564
.
งาน Virtual AIMS Student Forum 2021 ครั้งนี้ มีนักศึกษากว่า 30 คนจาก 7 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ Ahmad Dahlan University และ Sriwijaya University ประเทศอินโดนีเชีย Dongguk University ประเทศเกาหลีใต้ Ateneo de Manila University ประเทศฟิลิปปินส์ UiTM, USM, UMP, UKM, UM, UUM, UMT ประเทศมาเลเชีย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเทศไทย
.
และเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 คณะผู้จัดงานได้จัดพิธีปิดและมอบรางวัลให้นักศึกษา โดยนักศึกษา มฟล. ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ Ms. Kuenzang Dema รางวัล Best Participants+Third Best Tik Tok VDO on the topic of SDG 5: Gender Equality, นายณัฐพล พระมนตรี รางวัล Best Tik Tok VDO on the topic of SDG 11 : Sustainable Cities and Communities, นางสาวซานิต้า บุหงา รางวัล Third Best Tik Tok VDO on the topic of SDG 6 : Clean Water and Sanitation 
.
นักศึกษาทั้ง 7 คนที่เป็นตัวแทน ได้แก่
.
นางสาวณัสรียา สือรี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์  
Mr. Xiaohang He นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์  
นางสาวรติกานต์ เพ็ชรแกมแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ 
นางสาวแวอาซีซะห์ นิมอ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนักวิชาการจัดการ
นายณัฐพล พระมนตรี นักศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน) สำนักวิชาการจัดการ
Ms. Kuenzang Dema นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม 
นางสาวซานิต้า บุหงา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
.
และในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 นี้ เวลา 10.00 น. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จะจัดกิจกรรม The SDGs Story by MFU SDGs Ambassadors เพื่อให้นักศึกษาทั้ง 7 คน ร่วมแบ่งปันประสบการ์การเข้าร่วมกิจกรรม การทำงานร่วมกับเพื่อนต่างชาติ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องความสำคัญของ SDGs ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังผ่านซูมได้ที่ลิ้งก์นี้ qrgo.page.link/AjDv5
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 520 ครั้ง