มฟล.ส่งน้ำใจถึงด่านหน้าสู้โควิด-19

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ นำโดย ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี และ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมตัวแทนอาจารย์และพนักงาน นำน้ำดื่มจากโครงการส่งน้ำจากใจให้ด่านหน้า สำหรับทีมหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสู้ภัยโควิด ที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ได้ริเริ่มโครงการด้วยการเปิดรับบริจาคน้ำดื่มลานดาวเพื่อแสดงความขอบคุณและส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล รวม 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลแม่จัน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 
 

  • 1157 ครั้ง