ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มฟล. ได้รับรางวัล "องค์กรดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย"

หมวดหมู่ข่าว: mpic-รางวัล/ผลงาน รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัล องค์กรดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย เงินทุนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท เพื่อสนับสนุนวิชาการแพทย์แผนไทยประจำปี พ.ศ.2564 มอบโดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 21 ประจำปี 2564 “The 21st International Conference of Public Health Sciences: Post COVID-19 Pandemic: Public Health Challenges and Solutions Towards Sustainable Health and Well-being”

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากยูเนสโกในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลสำคัญที่ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ในด้านวรรณกรรม การศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข และการต่างประเทศ และถือเป็นบุคคลสำคัญของไทยที่ยูเนสโกประกาศร่วมเฉลิมฉลองพระนามลำดับที่ 18

 |   |  ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร  |  1276 ครั้ง