มฟล.จัดกิจกรรม "วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 สวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม "วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ" ภายใต้โครงการรักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในรูปแบบการใส่ปุ๋ย พรวนดิน บำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้ว ณ พื้นที่ปลูกป่าสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 302 ครั้ง
โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา