มฟล.มีกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12 กพ. 2561

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, การจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, อุตสาหกรรมเกษตร, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาบาลศาสตร์, จีนวิทยา, ศิลปศาสตร์ และ นวัตกรรมสังคม  

ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการเปิดให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ graduate-ceremony.mfu.ac.th/graduate/Home (ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2560 – 21 มกราคม 2561) ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงกำหนดฝึกซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ commencement15.mfu.ac.th

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 5796 ครั้ง