ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 'การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา CAS-ข่าวสารศูนย์บริการวิชาการ ข่าวอบรมสัมนา บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน

          ขอเชิญผู้เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดใกล้เคียงที่มีความสนใจในการทำปุ๋ยไส้เดือน  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การทำปุ๋ยมุลไส้เดือน" ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม  2561 ณ สำนักงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการผลิตปุ๋ยไส้เดือน เป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง  โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ต่อท่าน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ชำระเงินภายในวันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561

ลงทะเบียนออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อ

 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

          * โทรศัพท์ 0 5391 6386

          * มือถือ 08 9225 6558 

          * LINE ID : academic.mfu

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • 2143 ครั้ง