ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนภาพถ่ายรังสีในช่องปากระบบดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา 027/2561

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนด

 |   |  749 ครั้ง