ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนภาพถ่ายรังสีในช่องปากระบบดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
| ผู้เขียนข่าว Pornpracha Promdok | อ่านข่าวทั้งหมด 288 ครั้ง