อธิการบดี มฟล. ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเชิงรุก

หมวดหมู่ข่าว: ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงพื้นที่จุดคัดกรอง COVID-19 เชิงรุกด้วยวิธี ATK ซึ่งเป็นจุดบริการที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดให้กับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความเสี่ยงจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาวิทยาลัย ทั้งนี้อธิการบดีได้ให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยบริการคัดกรองเชิงรุก และ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทำงานแข่งกับเวลา เพื่อรักษาและควบคุมโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เริ่มมีการระบาด พร้อมเน้นย้ำให้ทุกคนระมัดระวังตนขณะปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด 

นอกจากนี้อธิการบดี มฟล. ยังฝากถึงนักศึกษาและบุคลากรให้ปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ  หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แอดอัด สถานบันเทิง หากไปรับประทานอาหารก็ขอให้ระมัดระวังตัว สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ถอดหน้ากากอนามัยเฉพาะเวลารับประทานอาหารเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ เพราะนักศึกษาและบุคลากรเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของมหาวิทยาลัย

 

 |   |  768 ครั้ง