มฟล. จัดประชุมผู้บริหารครั้งที่ 9/2564

หมวดหมู่ข่าว: ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2564 พร้อมคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ และผู้เข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

วาระการประชุมที่สำคัญในครั้งนี้ ได้แก่ สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 คลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาวิทยาลัย และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 2/2564 โดยอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รับทราบถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่มีรายงานเข้ามา โดยได้สั่งดำเนินการให้ทุกฝ่ายความดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ขอให้ผู้บริหารทุกท่านสื่อสารกับนักศึกษาและบุคลากรในกำกับถึงแนวทางปฏิบัติตนหากมีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร และขอให้ทุกคนตระหนักแต่ไม่ตระหนกต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ด้านแนวทางการเปิดการเรียนภาคการศึกษาปลาย 2/2564 มีการจัดตั้งคณะดำเนินงานพิจารณาพร้อมทั้งวางมาตรการด้านต่างๆ โดยคณะทำงานได้นำสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศและของจัดหวัดเชียงรายมาประเมิน โดยพิจารณาร่วมกับแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบไว้

 |   |  731 ครั้ง