ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา มฟล. ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง studentaffairs-ทุนการศึกษา studentaffairs-ประชาสัมพันธ์ ข่าวทุนการศึกษา

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา มฟล. ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)
https://drive.google.com/drive/folders/1mzWf9Jk4fa4rrcXdv3cY_Jl7nce3ihml?usp=sharing

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 652 ครั้ง