มฟล.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วันสักกวัน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 2564 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในการ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วันสักกวัน ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภายใต้มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) อย่างเคร่งครัด


ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการขอรับพระราชทานผ้าไตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาตามพระอารามหลวงต่าง ๆ ถือเป็นภารกิจด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ได้จัดพิธีฉลองสมโภชกฐินพระราชทานโดยมี อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้ร่วมพิธีทั้งจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และประชาชนในพื้นที่


ยอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วันสักกวัน ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 909,283 บาท จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 596,065 บาท จากคณะศรัทธาวัดสักกวันและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 313,218 บาท 

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 301 ครั้ง