ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วนาศรม ครั้งที่ 1/2561

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวนาศรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ จำนวน 1 อัตรา

การสมัครสอบคัดเลือก

 • สมัครด้วยตนเอง
  กรอกใบสมัครและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน ยื่นใบสมัครที่
  สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  ตามวันทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 08.00 – 16.00 น.
  ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

 • สมัครทางไปรษณีย์
  สั่งพิมพ์ใบสมัคร และกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานแล้วส่ง EMS มาที่
  สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100 (สมัครงานสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้)
  ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
  โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์
| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 1166 ครั้ง