อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร มฟล. สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      เมื่อวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย กราบสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 และเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการเปิดทำการเป็นวันแรกของมหาวิทยาลัยในปีใหม่นี้

 |   |  อธิการบดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  |  515 ครั้ง