ขอเชิญร่วมงาน Myanmar Cultural Day and Exhibition “The Lighting Festival and Cultural Variety Concert”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับชมรมนักศึกษาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ขอเชิญร่วมงาน Myanmar Cultural Day and Exhibition “The Lighting Festival and Cultural Variety Concert” ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ในงานได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง อีกทั้งยังได้แสดงความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ เกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย มีการจัดแสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐเมียนมา นิทรรศการแสดงศิลปวัตถุเมียนมา การแสดงศิลปวัฒนธรรมเมียนมา โดยคณะ Myanmar Ethincs and Cultural Organization (Sub-TCL) ที่เดินทางมาจากฝั่งท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐเมียนมา การแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยนักศึกษาเมียนมา การชิมอาหารประจำชาติและการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ในการนี้ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานและกล่าวเปิดงาน

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 402 ครั้ง