ขอเชิญร่วมกิจกรรม Startup Entrepreneurs

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ด้วยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม จัดกิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) จึงขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังแแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ ประสบการณ์การทำธุรกิจ โดยผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจด้านนวัตกรรมรายใหม่ (Startup Entrepreneurs)

ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๒ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน

ผู้สนใจสามารถลงรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ goo.gl/forms/heGxcKdg3q8Wo8DN2

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐๕๓-๙๑๗๐๑๓

  • 1071 ครั้ง