Audax Randonneurs Thailand ออกสตาร์ทปั่นทางไกล 200 กิโลเมตร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมกับ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย (TCAH) จัดกิจกรรมปั่นจักรยานทางไกล Audax 200BRM Chiang Rai ระยะทาง 200 กิโลเมตร เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เป็นหนึ่งในนโยบายการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยออกตัว ณ บริเวณสระน้ำวงรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในเวลา 07.00 น. จากนั้นวนรอบเส้นทางภายในมหาวิทยาลัย ผ่านวิหารพระเจ้าล้านทองฯ หน้าบ้านพักอธิการบดี ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ก่อนจะลอดอุโมงค์ต้นไม้ทางเข้ามหาวิทยาลัยและวกกลับ ออกด้านหลังมหาวิทยาลัยบริเวณอ่างเก็บน้ำ แล้วปั่นขนานไปกับแม่น้ำกก บรรจบฝั่งโขง อ.เชียงแสน มุ่งสู่สามเหลี่ยมทองคำ ชายแดนสามแผ่นดิน ไทย-ลาว-เมียนมา โดยมีจุดกลับตัว ณ อ.แม่สาย จากนั้นปั่นกลับมาเข้าเส้นชัย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมระยะทางกว่า 210 กิโลเมตร

 |   |  โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  |  1679 ครั้ง