ประชุมผู้ประกอบการร้านซักรีดที่ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: asset-ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ โดยนางสาวปราณีย์ ขัติยะ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการร้านซักรีดที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ เกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือและการผ่อนผันเรื่องค่าบำรุงส่งเสริมการศึกษา สืบเนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) นั้น มหาวิทยาลัยได้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการร้านซักรีดที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบในเรื่องของผลการดำเนินกิจการพอสมควร โดยที่ประชุมมีการปรึกษาและหาแนวทางร่วมกันเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบปัญหา พร้อมให้ความช่วยเหลือ และหาแนวทางแก้ไขให้กับผู้ประกอบการร้านซักรีดในครั้งนี้

#MFUITA

#AssetMFU

 |   |  457 ครั้ง