กมธ.วิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อการพัฒนาสมุนไพร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา และคณะเดินทาง นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ
.
จากนั้นคณะรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อการพัฒนาสมุนไพร โดย ศ.พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากนั้นคณะเดินทางได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านสมุนไพรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมทั้งกล่าวถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บัณฑิตคุณภาพแห่งศตวรรษที่ 21 คือ มีแรงบันดาลใจแห่งชีวิต (Inspiration) มีทักษะในการปรับตัว (Adaptability) และพร้อมเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และมีนโยบายที่มุ่งสู่การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร ทั้งในส่วนภายในของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยกับชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านสมุนไพรของประเทศ
.
ในช่วงบ่ายคณะเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ ดังนี้ โรงงานผลิตยาสมุนไพร, โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะและอาคารแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร, ห้องปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร และสถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
.
ทั้งนี้คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไปดำเนินการพิจารณาศึกษาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป
.
ขอบคุณข่าวจาก 
u-hit.net  https://bit.ly/3qTQ3b1

สำนักข่าวการศึกษาไทย https://bit.ly/343u6gB

 

 |   |  690 ครั้ง