ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๑,๗๘๘ เครื่อง ระยะเวลา ๒๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดตามแนบ

 |   |  1253 ครั้ง