สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ จัดพิธียกขันตั้งไหว้สาคุณูปมาจารย์ และพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: IM-ข่าวกิจกรรม IM-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

    เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ จัดพิธียกขันตั้งไหว้สาคุณูปมาจารย์ และพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมประดู่แดง อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี อาจารย์ ดร. พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ คณบดี กล่าวรายงาน และกล่าวให้โอวาทแก่นักนักศึกษา โดยพิธีการเริ่มในเวลา 14.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นพิธีไหว้ครูและมีการผูกข้อมือนักศึกษาเพื่อความเป็นสิริมงคล เสร็จแล้วเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น มีพัฒนาการทางผลการเรียนดี และสร้างชื่อเสียงให้แก่สำนักวิชาและมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564

    ต่อมาเป็นพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการทั้ง 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน คณบดีกล่าวให้โอวาท จากนั้นนักศึกษาและคณาจารย์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายคำสัตย์ปฏิญาณ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และถ่ายภาพร่วมกัน เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

  • 1561 ครั้ง
  • #สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ #อธิการบดี