ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม MEET THE STARTUP ครั้งที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่(Innovative Startup) ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม MEET THE STARTUP ครั้งที่ 1

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 อาคารเรียนรวม 5(C5) ห้อง 302 เวลา 08.00 - 12.00 น.

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการเสวนา กับทีม STARTUP ที่ประสบความสำเร็จ อาทิ

  • คุณวลัยพรรณ ฉันท์มิตรกุล Co-Founder Zeekdoc
  • ดร.คมคิด ชัชราภรณ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและ CTO บริษัท BeNeat
  • คุณอมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์ CEO และหนึ่งในผู้ก่อตั้ง TakeMeTou
  • คุณสุวัฒน์ ปฐมภครวันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหนึ่งในผู้ก่อตั้ง บริษัท สกู๊ตตาร์ จำกัด

งานนี้ ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์. (053)917-009, 917-013
Facebook: MFii : Mae Fah Luang University

  • 1613 ครั้ง