มฟล.เปิด M for U ให้บริการนักศึกษาแบบ One-Stop Service พร้อมพื้นที่จัดกิจกรรม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดให้มีพิธีเปิดหน่วยงานส่งเสริมการบริการนักศึกษาเบ็ดเสร็จ หรือ M for U ที่อาคาร M-Square ชั้น 2 เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างครบวงจรให้กับนักศึกษา ให้สามารถรับบริการจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในที่แห่งเดียว โดยพิธีเปิดมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าวต้อนรับและปาฐกถาพิเศษ ‘MFU Now and Next’ ก่อนจะร่วมกับ รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี และนายมนู สิมะพรม จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดกล่องลูกโป่ง M4U เพื่อแสดงถึงการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ก่อนบันทึกภาพร่วมกันกับนักศึกษาและผู้บริหารที่เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนเยี่ยมชม M for U ในโซนต่างๆ ทั้งโซนบริการ Office Zone และโซนพื้นที่กิจกรรมและห้องประชุม Networking Space
.
อธิการบดี กล่าวในพิธีเปิดถึงความรู้สึกว่า “มีความสุขอย่างมากที่ M4U ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแก่นักศึกษาในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการบริการนักศึกษาเบ็ดเสร็จที่มีคติในการทำงานว่า ‘บริการที่ดีที่สุดในที่เดียว’  มหาวิทยาลัยยังได้จัดพื้นที่ที่ไม่ใช่เชิงวิชาการ เรียกว่า ‘Networking Space’ ไว้ที่นี่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษาและริเริ่มให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความเป็นนานาชาติระหว่างนักศึกษาไทยและต่างชาติมากขึ้น การสนับสนุนเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความสนิทสนมของนักศึกษาให้มีมากยิ่งขึ้นและช่วยให้นักศึกษากลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแม่ฟ้าหลวง”
.

ซึ่ง M for U นี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดขึ้น คำว่า M for U ย่อมาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อทุกคน โดย M for U นี้มีลักษณะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จแก่ นักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย M for U ได้บูรณการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักศึกษาได้แก่ ส่วนทะเบียนและประมวลผล ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนพัฒนานักศึกษา ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา และส่วนการเงินและบัญชีมาทำงานและให้บริการเบ็ดเสร็จในสถานที่เดียว
.
นอกจากนี้ M for U ยังจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เรียกว่า ‘Networking space’ ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสนทนากลุ่ม การทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้า นวัตกรรม และสร้างความร่วมมือ เรายังวางแผนที่จะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาไทยและต่างชาติมีโอกาสในการทำความรู้จักกันและกัน ทั้งยังช่วยสร้างความเข้าใจและการชื่นชมในความแตกต่างของวัฒนธรรม โดยหวังอย่างยิ่ง M for You จะเป็นส่วนช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์มีช่วงเวลาที่สร้างสรรค์สนุกสนานและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
.

ทั้งนี้โซนบริการ Office Zone เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. ส่วนโซนพื้นที่กิจกรรมและห้องประชุม Networking Space เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-22.00 น., วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น. ติดตามข่าวสาร M for U ได้จาก ได้จาก https://bit.ly/3s96YpE  และ https://bit.ly/34rUtxh  

 |   |  1648 ครั้ง