สถาบันชาและกาแฟร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย.

หมวดหมู่ข่าว: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เข้าศึกษาดูงานสถาบันชาและกาแฟและหารือ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชาไทยสู่ชาโลก ปี พ.ศ. 2565 ต่อไป ณ ห้องประชุมสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  293 ครั้ง