มฟล. จัดการอบรม Intensive Course ให้แก่ครูและนักเรียนต้นแบบ สาระวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยการสนับสนุนของกองทุน EEC

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์บริการวิชาการ จัดพิธีเปิดการอบรม Intensive Course ของครูและนักเรียนต้นแบบ สาระวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม-1 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กองทุน EEC) ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งครูผู้สอนและนักเรียน ในเขตพื้นที่ EEC (การใช้ภาษาอังกฤษ - จีน) ในระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ ณ ห้องประชุมประดู่แดง อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) โดยมีครูและนักเรียนต้นแบบจากจังหวัดชลบุรีเดินทางมาเข้าร่วมการอบรม ซึ่งทางคณาจารย์จากสำนักวิชาศิลปศาสตร์และสำนักวิชาจีนวิทยา มฟล. เป็นวิทยากร

          ในการนี้ รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มฟล. เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมประดู่แดง 1 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี และมี ดร.เพ็ชร ชินบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวเปิดการอบรมผ่านระบบออนไลน์

อัลบั้มภาพ Cr.mfu today

  • 290 ครั้ง