สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ICAAI 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะจัดงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Invitation for The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022: Transforming Value Chains for Global Security ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โดยมีหัวข้อดังนี้
1. Smart Agriculture and Agriculture Information Processing
2. Postharvest and Packaging Technology
3. Food Processing Technology and Innovation
4. Nutraceutical and Functional Food
5. Food Security and Sustainability
6. Agrifood Logistics and Supply Chain Management
7. Other Related Topics (Food Safety, QA, QC, PD, Sensory, etc.)
จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ https://icaai2022.com  หรือที่ https://www.facebook.com/ICAAI2022-110280281425352 
Important Date
1. Deadline for abstract submission 30 April 2022
2. Abstract acceptance 31 May 2022
3. Deadline for early bird registration 30 June 2022
4. Deadline for full paper submission 15 July 2022
5. Full paper acceptance 15 September 2022


 

  • 1372 ครั้ง
  • #สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร