ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวสื่อมวลชนอาวุโสเชียงราย ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารส่วนประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวสื่อมวลชนอาวุโสเชียงราย "ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง 2565 ป๋าเวณี รดน้ำดำหัว สื่ออาวุโส" จัดโดย สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย และได้รับเกียรติจาก นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน ณ ห้องต้นไทร โรงแรมคงการ์เด้นท์วิว รีสอร์ท จ.เชียงราย

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 227 ครั้ง
ส่วนประชาสัมพันธ์