มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัคร แพทย์ เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัคร แพทย์ เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมหาวิทยาลัยจะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเพียงพอ

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 5396 ครั้ง