สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมในโอกาสให้บริการครบรอบ 13 ปี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเปิดให้บริการครบรอบ 13 ปี โดยในช่วงเช้าได้จัดพิธีทำบุญโรงพยาบาล ครบรอบ 13 ปี ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อม ดร.แพทย์หญิงสุลัคณา น้อยประเสริฐ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน เข้าร่วมพิธี ก่อนจะเริ่มกิจกรรม Open House แนะนำและเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียนเข้ามาเพื่อทดลองรับบริการตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย แผนจีน และกายภาพบำบัด โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และประชาชนในจังหวัดเชียงราย มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 90 คน
.
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดพิธีเปิด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย จัดสร้างขึ้นโดยดำริของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนและการวิจัยสำหรับนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มุ่งหมายให้เป็นโรงพยาบาลที่เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือทันสมัย สามารถให้บริการแก่ประชาชนทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในด้วยการรักษาในระบบผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือการแพทย์แผนจีน รวมถึงกายภาพบำบัด โดยปัจจุบัน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดให้บริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และกายภาพบำบัด ส่วนบริการการแพทย์แผนปัจจุบันดำเนินการโดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  456 ครั้ง