นักศึกษา มฟล. คว้ารางวัลชนะเลิศและชมเชยจากการแข่งขันแผนธุรกิจ MICE เตรียมเข้าแข่งระดับนานาชาติต่อไป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย ในโครงการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจการจัดงาน MICE ภายในงาน “Thailand MICE Youth Challenge 2022” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพมหานคร และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน AFECA Asia MICE Youth Challenge ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปจัดการแข่งขันโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม WEARE
นางสาวคมคาย เวียงแสนภู  ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาการจัดการ
นางสาวรันลาภิน กุลนันท์พณิช ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาการจัดการ
นางสาวอัคริมา อินตัน ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาศิลปศาสตร์
นางสาวกาญจน์วลัย ไพริน ชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาการจัดการ 

รางวัลชมเชยทีม Star in The Forest
นางสาววิเศษศิริ ดวงจันทร์  ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาการจัดการ
นายปิยพงษ์ บรรลุ  ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาการจัดการ
นายธนวัฒน์ สุดสะอาด  ชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาการจัดการ
นายอภิชาติ ตัน ชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาการจัดการ

โดยมีทีมอาจารย์ที่ปรึกษาดังนี้
อาจารย์ ดลพร สุวรรณเทพ
อาจารย์ ธีรพันธ์ ทัศนิยม
อาจารย์ ดร.อาทิตยา ปาทาน
อาจารย์ ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ

 |   |  สำนักวิชาการจัดการ รางวัล  |  708 ครั้ง