ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 47 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

หมวดหมู่ข่าว: ประกาศราคากลาง
| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 612 ครั้ง