ราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ประกาศราคากลาง
| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 60 ครั้ง