ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียนลูกจ้าง สังกัด ศูนย์หนังสือ ครั้งที่ 1/2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ตามที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด สังกัด ศูนย์หนังสือ ตามประกาศลงวันที่ 19 พ.ค. 2565 ไปแล้วนั้น

ศูนย์หนังสือ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน ดังบัญชีรายชื่อต่อไปนี้

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 171 ครั้ง