ภารกิจสร้างเครือข่ายหน่วยงานความร่วมมือของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มอบหมายให้ นายสุชาติ รัตนโรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เข้าพบ คุณธนวัสน์ สุปัญจนันท์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (Capital Market Academy) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงแนวทางการดำเนินการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนที่จะดำเนินการ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในเดือนตุลาคม 2565 นี้ ต่อไป
 

  • 970 ครั้ง