โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีเปิดห้องประชุม ‘ประจวบ ภิรมย์ภักดี’

หมวดหมู่ข่าว: medical-กิจกรรมศูนย์การแพทย์ มฟล. ข่าวเด่น

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีเปิดห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี ที่ห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี ชั้น 6 อาคาร์ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. โดยมี ศ.พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน คุณสันติ ภิรมย์ภักดี กดแพรคลุมป้าย โดยมีผู้บริหารจากทั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
.
การที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนดชื่อห้องประชุมหลักของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนี้ว่า ‘ห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี’ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์ถึงบิดาของคุณสันติ ภิรมย์ภักดี ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายมิติ จากคุณสันติภิรมย์ ภักดี และบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงพยาบาล และยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาจารย์ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ หวังว่าห้องประชุมแห่งนี้จะยังประโยชน์ในการดำเนินการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสืบไป

.

 |   |  670 ครั้ง